Česká spondylochirurgická společnost

Czech Spine Surgery Society

Scientific Meetings

XVII. výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP a Slovenské spondylochirurgické společnosti SLS
15-17.9.2019, Prague