Česká spondylochirurgická společnost

Czech Spine Surgery Society

Výbor

Adresář členů výboru České spondylochirurgické společnosti

Jméno/funkce Adresa e-mail

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

předseda

Ortopedická klinika FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

místopředseda

Neurochirurgická klinika, FN Olomouc
IP. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.

místopředseda

Neurochirurgické oddělení
Nemocnice Na Homolce
Röntgenova 2
150 30 Praha 5


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

vědecký sekretář

Neurocentrum
Krajská nemocnice Liberec
Husova 10
460 63 Liberec


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

člen výboru

Neurocentrum
Krajská nemocnice Liberec
Husova 10
460 63 Liberec


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prof. MUDr. Jan Štulík, Ph.D.

člen výboru

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Spondylochirurgické oddělení
FN Motol Praha
V Úvalu 84
150 06 Praha 5


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

člen výboru

Klinika traumatologie LFMU
se Spinální jednotkou
v Úrazové nemocnici v Brně
Ponávka 6
662 50 Brno


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc

člen výboru

Ortopedická klinika FNKV
FN Královské Vinohrady
Praha


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

člen výboru

Ortopedická klinika FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prim. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

čestný prezident

Traumacentrum se Spinální jednotkou
Krajská nemocnice Liberec
Husova 10
460 63 Liberec


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Revizní komise    

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc

člen revizní komise

II.Orthopedická klinika
Brno-Bohunice
Jihlavská 32
500 00 Brno


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Tomáš Vyskočil

člen revizní komise

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
Spondylochirurgické oddělení
FN Motol Praha
V Úvalu 84
150 06 Praha 5


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Petr. Vachata, Ph.D. MBA

člen revizní komise

Neurochirurgická klinika UJEP
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ekonomický sektretář    

MUDr. Pavel Kacerovský

Ortopedie
Šrámkova 2A
400 11 Ústí nad Labem


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.